Herb "One White Horse Standing" Stevenson

Herb Stevenson fra USA vil lede workshopen. Han har grunnlagt programmet Medicine of Men som denne workshopen er basert på. Herb har indiansk bakgrunn som Cherokee og Shawnee.
I den indianske tradisjon betyr medicine det vesentlige – essensen av noe. Han har i sitt mangeårige arbeid med workshops for menn søkt å finne fram til det vesentlige i det maskuline. Herb arbeider også som organisasjonskonsulent og coach.
Herb har en evne til å bruke sin kunnskap, erfaring og sin indianske arv på en måte som er fullstendig fri fra ideologiske overtoner. Han bruker seg selv med styrke og framtrer samtidig ydmykt.
les mer om arrangørene.

Selvledelse og personlig utvikling for menn

  • Hva gjør oss til bra partnere?
  • Hva gjør oss til trygge foreldre og forbilder?
  • Hva gjør oss til gode ledere og medarbeidere?

Vi har gleden av å invitere deg til en 5 dagers workshop i vakker vestlandsnatur. Vi samles i en liten gruppe menn, for i felleskap å utforske disse spørsmålene. Hensikten er å bistå hver enkelt til å finne styrken og innsikten i seg selv, så du kan være den du er, fullt og helt uansett situasjon. I en verden hvor det ofte kan være vanskelig å være stolt av det mandige, søker vi å finne fram til og stimulere en moden maskulinitet. les mer om workshopen.


Se hva dagbladet skrev om oss i dette utklippet fra Magasinet (pdf 3.5 MB).

Luster i Sogn
7. - 12. juni 2010